بیست نکته مهم در پاسخگویی به تست های درس های مختلف - وبلاگی برای راهنمایی و کمک در کنکور و امتحان
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
زمان ثبت : پنج‌شنبه 18 تیر‌ماه سال 1388 در ساعت 01:24 ب.ظ
نویسنده : سامان
عنوان : بیست نکته مهم در پاسخگویی به تست های درس های مختلف

1-  درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود.بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات دنبال روشهای غیرعادی نباشید.

2- خود را برای مواجهه با هر نوع سؤالی درسر جلسه کنکورآماده سازید.

3- سؤالات هردرس را در سه مرحله؛

  1. تستهای باجواب مشخص
  2. ضربدر
  3. منفی پاسخ دهید.

4 - باید این فن جسورانه را بیاموزید که ازسر بعضی تستها بگذرید.

5 -  درتستهایی که درموردگزینه ی صحیح شک داریدتنهازمانی ریسک کنیدکه اطمینان داشته باشیدحداقل دوگزینه غلط است.

6 -  قبل ازهرگونه اقدام به پاسخگویی تست،تمام اجزاءآن رابادقت بخوانید.

7 -  سعی کنیدقبل ازپاسخ به هرتست،گزینه صحیح راحدس بزنید.

8 -  درجلسه کنکوردقت کنید درفضایی قرار نگیرید که با کوچکترین سرنخها فریب بخورید.

9 - درتقسیم زمان برای پاسخگویی به تستها،توجه داشته باشید که زمان برای حل هرتست متفاوت است.

10 - اگرزمانی برای مرورتستها باقی ماند،پاسخ راتنها زمانی تغییر دهید که به غلط بودن اول اطمینان حاصل نمایید.

11 - برای افزایش سرعت عمل درتست زنی چهارعوامل مؤثرند:

تمرین و رکوردگیری تست زنی،شادابی وسرحال بودن تمرکزوآرامش ومطالعه ی مفهومی.

12 - محاسبات ریاضی رابادقت وتمرکزانجام دهید.

13 - درتستهای ریاضی،یک روش کارمشخص داشته باشید تا دچار سردرگمی نشوید.

14  - دردرس فیزیک ضمن مطالعه مفهومی و تقویت بنیه ریاضی، به طورکیفی تستهایی درسطوح ساده،متوسط وسخت زده و مراقب مفاهیم نزدیک به هم باشید.

15 - درتستهای شیمی به نحوه توزیع سؤالات و همچنین دراولویت قرار دادن پاسخگویی به تستهای توصیفی توجه نمایید.

16 - درتستهای زیست شناسی، دقت بر روی درک و فهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد.

17 - درتستهای زبان انگلیسی، زمان راهماهنگ با زمان دروس عمومی دیگر در نظر بگیرید.

18 - درتستهای معارف،امکان سرعت عمل، بیشتراست.

19 - تستهای ادبیات راجدی بگیرید و به حفظیات اتکانکنید.

20 - درتستهای عربی، برای کسب مهارت بیشتر،هیچ فنی به اندازه آمادگیهای قبلی نقش ندارد.